به یاری کودکان سرزمین مان بشتابیم

ما در راستای  انجام مسئولیت اجتماعی و در ادامه راه ساخت مدرسه در شهر سراوان سیستان و بلوچستان، این بار همدل با هم وطنان عزیز مناطق سیل زده ایران، با همراهی همکاران و مشتریان شرکت نفت ری سان در این امر نیکوکارانه اقدام به بازسازی مدارس مناطق سیل زده استان لرستان کرده است. امید است تمام فرزندان ایران زمین بعنوان آینده سازان سرزمینمان، آنگونه که شایسته است در راه علم و دانش قدم بگذارند.