امانتدار طبیعت هستیم

درختان بخش مهمی از زیست‌بوم سیاره ما هستند. برای تولید کاغذ و دیگر لوازم چوبی، سالانه میلیون‌ها درخت جدید کاشته می شود. محیط زیست و کاغذ ارتباط نزدیکی باهم دارند .از بین بردن درختان، صدمات زیادی مانند آلوده شدن آب‌های پیرامون، فرسایش خاک، از بین رفتن زیست‌گاه بسیاری از موجودات و اتلاف هزینه و انرژی زیادی را به همراه خواهد داشت. در این راستا شرکت نفت ری سان با یاری همکاران خود اقدام به راه اندازی سامانه ای جامع نموده و کلیه امور اداری خود را بصورت دیجیتال انجام و پیگیری می نماید. که در این راه به میزان قابل توجهی در مصرف کاغذ صرفه جویی می شود.