باهم برای زندگی درخت می کاریم

بر آن شدیم تا روزگاری به سپیدی لبخند کودکانمان، سرزمینی سبز و آسمانی آبی بسازیم. ما به مناسبت هفته درختکاری در اسفند ماه سال 1397 ، مراسمی گروهی برای کاشت نهال در جمع همکاران نفت ری سان برگزار گردید. این مراسم در منطقه گلابدره و با همکاری برخی نهاد ها به منظور تلاش برای احیای طبیعت و افزایش فرهنگ احترام به محیط زیست صورت گرفت.