روانکارهای دریایی

روغن های سیلندر

GulfSea Cylcare DCA 5070H روغن سیلندر دریایی مخصوص موتورهای دوزمانه با سرعت پایین که کارکرد آن تحت شرایط سخت و با سوخت HFO می باشد.   بالک،بشکه
GulfSea Cylcare ECA 50     بالک،بشکه
GulfSea Cylcare 50100

روغن سیلندر دریایی مخصوص موتورهای دوزمانه مدرن با سرعت پایین که در شرایط  اعمال افزایش متراکم در نیتجه قدرت خروجی بالا(longest stroke)همراه با میزان گوگرد بالا سوخت HFO می باشد. 

  بالک،بشکه

روغن های سیستم

Gulfsea Superbear 3006 روغن سیستم مخصوص روانکاری موتورهای دوزمانه با سرعت پایین و دارای قابلیت تحمل بار و پاکسازی کارتر بالک،بشکه

روغن های ترانک پیستون

GulfSea Power روغن ویژه ایی برای موتورهای چهارزمانه با سرعت متوسط با سوخت سنگین HFO و IFO بالک، بشکه
GulfSea Power MDO روغن ویژه برای موتورهای چهارزمانه با سرعت متوسط با سوخت دیزل MDO بالک، بشکه

روغن های موتور

GulfSea Power MX 15W40 روغن مخصوص موتورهای چهارزمانه توربوشارژ و دارای تنفس طبیعی دریایی که کارکرد آن در شرایط عملیاتی سخت و با سوخت تقطیری گازوئیل می باشد. بشکه،بیست لیتری
GulfSea Powerfleet    
GulfSea Diesel GF    

روغن های دنده

GulfSea Gear Oil  روغن دنده حاوی مواد افزودنی فشار پذیر و با قابلیت تحمل بار به منظور روانکاری دنده ها و یاتاقان ها   بشکه ، بست لیتری
GulfSea Synth Gear Oil  روغن دنده سنتزی مناسب برای روانکاری در شرایط سخت عملیاتی با ظرفیت تحمل بار زیاد بشکه ، بست لیتری

روغن های هیدرولیک

GulfSea Hydraulic HVI Plus  روغن هیدرولیک با خاصیت ضد سایش با فرمولاسیون ویژه به منظور روانکاری تجهیزات هیدرولیک در شرایط عملیاتی سخت و دمای بالا  بشکه ،بیست لیتری

روغن های توربین

GulfSea Turbine Oil  روغن توربین با فرمولاسیون ویژه جهت روانکاری توربین های گازی، توربین های بخار، توربو پمپ ها و توربو کمپرسور  بشکه،بیست لیتری

روغن های کمپرسور

GulfSea Compressor Oil  روانکار مخصوص کمپرسورهای هوا جهت استفاده در کمپرسورهای چرخشی و رفت و برگشتی ویژه شناورها   بشکه،بیست لیتری
GulfSea Synth Compressor روغن کمپرسور سنتزی با پایه PAO برای روانکاری موثر کمپرسور های  روتاری و رفت و برگشتی و سانتریفوژ در درجه حرارات های بالا و شرایط عملیاتی سخت  بشکه،بیست لیتری 
GulfSea DE Compressor Oil روغن کمپرسور سنتزی با پایه استر جهت روانکاری کمپرسورهای رفت و برگشتی و توربو شارژ و وکیوم پمپ ها  در شرایط سخت عملیاتی و دمای بالا، با ویژگی شرایط مقاومت در برابر خوردگی بشکه ، بیست لیتری
GulfSea Synth LPG Compressor Oil   بشکه ، بیست لیتری

روغن های کمپرسور مبرد

GulfSea N Cool Oil  روغن مخصوص روانکاری کمپرسورهای مبردکه برپایه گازهای تبربدی Non-HFC از قبل R11R12، طراحی شده اند.NH3)R-717)  بشکه ،بیست لیتری
GulfSea PE Cool Oil روغن کمپرسورهای مبرد سنتزی با پایه پلی اول استر با کارایی بالا و مطابق با الزامات سختگیرانه تولید کنندگان کمپرسورهای بزرگ و مدرن  بشکه، بیست لیتری
GulfSea AB Cool Oil روغن کمپرسورهای مبرد سنتزی با پایه آلکیل بنزن با کارایی بالا و مطابق با الزامات سختگیرانه تولید کنندگان کمپرسورهای بزرگ و مدرن  بشکه، بیست لیتری

روغن های دنده و انتقال

GulfSea ATF III سیال انتقال قدرت اتوماتیک مطابق برای روانکاری سیستم های انتقال نیرو DX III General Motors & Ford بشکه،بیست لیتری
GulfSea UTTO 80W   بشکه،بیست لیتری
GulfSea GearB 80W-90   بشکه،بیست لیتری

 

سایر روغن های دریایی

Gulf Sigma