روانکارهای صنعتی

روغن های هیدرولیک

Gulf HYD    
Gulf Harmony روغن هیدرولیک دارای خاصیت ضد اکسیداسیون و ضد زنگ مورد استفاده در سیستم های هیدرولیک گردشی، یاتاقانهای ساده و غلتان درشرایط عملکردی که نیازی به خاصیت EP نداشته باشند ، مطابق با سطح کیفیت DIN 51524 , Part 1(HL) c 208 &20 Lits 
Gulf Harmony AW روغن هیدرولیک با خاصیت ضد سایش مورد استفاده در سیستم های هیدرولیک و انتقال قدرت مطابق با سطح کیفیت DIN 51524 , Part 2 (HLP) d 208 & 20 Lits
Gulf Harmony Synth AW   208 & 20 Lits
Gulf Harmony Synth  روغن هیدرولیک سنتزی با خاصیت ضد سایش بدون خاکستر (Zinc Free) با محدوده گسترده دمایی مناسب برای سیستم های هیدرولیک گردشی دارای آلیاژهای نرم (نقره) مطابق با سطوح کیفیت DIN 51524 , Part 2(HLP)l 208 & 20 Lits
Gulf Harmony AV3   208 & 20 Lits
Gulf Harmony AV4   208 & 20 Lits
Gulf harmony AVT   208 & 20 Lits
Gulf Harmony AVF   208 & 20 Lits

روغن های هیدرولیک با شاخص گرانروی بالا

Gulf Harmony HVI مناسب برای سیستم های هیدرولیک و انتقال قدرت که نیاز به شاخص گرانروی بالا دارند. مطابق با سطح کیفیت DIN 51524 , Part 3 ( HVLP)  208 & 20 Lits

Gulf Harmony HVI Plus

   

Gulf Harmony Ultra HVI

   

روغن های هیدرولیک بدون خاکستر

Gulf Harmony ZF روغن هیدرولیک بدون خاکستر (Zinc Free) با خاصیت ضد سایش و مناسب برای سیستمهای هیدرولیک دارای آلیاژهای نرم (نقره) مطابق با سطح کیفیت DIN 51524 , Part 2 208 & 20 Lits

روغن های هیدرولیک بدون خاکستر با شاخص گرانروی بالا

Gulf Harmony ZF-HVI  روغن هیدرولیک بدون خاکستر (Zinc Free) و با شاخص گرانروی بالا مناسب برای سیستم های هیدرولیک دارای آلیاژهای نرم (نقره) مطابق با سطح کیفیتDIN 51524 , Part 3 (HVLP)i 208 & 20 Lits

روغن های هیدرولیک ضد آتش

Gulf HFC fluid 46 سیستم های هیدرولیک ضد آتش مورد استفاده در صنایع فولاد و خط نورد گرم مطابق با استانداردهای Danieli و ISO 6743/4 208 & 20 Lits
Gulf Turbofluid 46XC    
Gulf HFDU Fluid   208 & 20 Lits

روغن های انتقال حرارت

Gulf Therm Plus مناسب برای کاربرد در سیستم های انتقال حرارت باز و بسته، با حداکثر دمای عملکردی 315°C در سیسمتهای بسته 208 & 20 Lits
Gulf Therm Ultra Plus   208 & 20 Lits
Gulf Therm PA   208 & 20 Lits
Gulf Super Quench C عملیات حرارتی سرد فلزات 208 & 20 Lits
Gulf Marquench Oil    

روغن های ترانسفورماتور

Gulf Transcrest I روغن عایق الکتریکی و سیال خنک کننده بدون ماده افزودنی مطابق با استاندارد: IEC 60296 Inhibited(I)l 
مناسب خطوط توزیع و انتقال برق و ترانسفورماتورهای پرقدرت
208 & 20 Lits
Gulf Transcrest U روغن عایق الکتریکی و سیال خنک کننده بدون ماده افزودنی مطابق با استاندارد: IEC 60296 Un _Inhibited(U) l
مناسب خطوط توزیع و انتقال برق و ترانسفورماتورهای پرقدرت

208 & 20 Lits

روغن های توربین بخار/گاز/سیکل ترکیبی

Gulf Crest مناسب برای توربین های بخار، توربین های آبی و توربینهای گازی غیر دنده ای (Non Geared) با قابلیت پایداری در برابر اکسیداسیون مطابق با استانداردهای GEK 46506D , BS 489 و دارای تاییدیه SiemensTLV 9013-04 –Non Geared  208 & 20 Lits
Gulf Crest Plus مناسب برای توربین های بخار، توربین های آبی و توربینهای گازی غیر دنده ای (Non Geared) با قابلیت پایداری بسیار بالا در برابر اکسیداسیون مطابق با استانداردهای GEK 46506D , BS 489, Siemens TLV 9013-04 و … 208 & 20 Lits
Gulf Crest EP

مناسب برای توربین های بخار، توربین های آبی و توربین های گازی دنده ای وغیر دنده ای(Geared & Non Geared)  با قابلیت پایداری در برابر اکسیداسیون مطابق با استانداردهای GEK 47006e, Solar ES 9-224 , Class II دارای تاییدیه Siemens TLV 9013-04 , Alstom  HTGD 90117

208 & 20 Lits
Gulf Crest EP Plus مناسب برای توربین های بخار، توربین های آبی و توربینهای گازی دنده ای و غیر دنده ای (Geared & Non Geared) با قابلیت پایداری بسیار بالا در برابر اکسیداسیون مطابق با استاندارد GEK 47006e و ... 208 & 20 Lits

روغن های توربین گازی

Gulf Aerocrest 750   208 & 20 Lits
Gulf Aerocrest 560 مناسب برای توربین های گازی هواپیما و توربین های گازی صنایع دریایی (Rolls Royce) مطابق با استانداردهایMIL-PRF-23699F Grade HTS, NATO Code No. O-156 و ...  معادل با محصول Aeroshell 560 208 & 20 Lits
Gulf Aerocrest 500   208 & 20 Lits
Gulf Aerocrest 390   208 & 20 Lits
Gulf Aerocrest 308    
Gulf Aerocrest 12    
Gulf Aerocrest 3    
Gulf Aerocrest 2   208 & 20 Lits

روغن های دنده صنعتی

Gulf EP Lubricant HD چرخ دنده های ساده، مارپیچی، مخروطی و چرخ دنده های پیچشی، چرخ دنده های صنعت دریایی 208 & 20 Lits
Gulf Gear WT   208 & 20 Lits
Gulf EP Lubricant SY جعبه دنده های صنعتی، قابل استفاده برای محدوده وسیع دمایی دماهای بالا و بار ناگهانی، سیستم های گردشی با درجه حرارت بالا 208 & 20 Lits
Gulf EP Lubricant Ultra SY   208 & 20 Lits
Gulf Synthetic Gear Oil دنده های مارپیچی، مخروطی و ستاره ای و مورد تایید Flender 208 & 20 Lits
Gulf Synthetic Gear Oil W   208 & 20 Lits

روغن های کمپرسور گازی

Gulf Fidelity PGN    
Gulf Fidelity GS   208 & 20 Lits
Gulf Fidelity PG کمپرسورهای هوا پره ای (Vane)، پیچشی (Screw)، رفت و برگشتی (Reciprocating) 208 & 20 Lits
Gulf Fidelity TM    
Gulf Fidelity N    

روغن های کمپرسور مبرد

Gulf Eskimo طراحی شده جهت استفاده در انواع کمپرسورهای تبریدی حامل گازهای مبرد: R-11, R-12, R13-B1, R-22, R-113, R-500, R-502, R-717(ammonia), CO 208 & 20 Lits
Gulf Eskimo PA کمپرسورهای سرد کننده آمونیاک، طراحی شده جهت استفاده در دماهای پایین و کنترل شده 208 & 20 Lits
Gulf Eskimo PE کمپرسورهای مبرد و تهویه هوا، مناسب برای کمپرسورهای حامل گازهای مبرد مانند: R-134a, R-23, R125, R-143a, R152a, R-404A, R-407A, R-407C, R408A, R410A, R507A, R-12, R-22, R-23, R-32, R-500, R-501, R-502, ... 208 & 20 Lits
Gulf Eskimo AB   208 & 20 Lits
Gulf Eskimo PG    

روغن های کمپرسور هوا

Gulf Fidelity کمپرسورهای هوای پیستونی (Reciprocating) با دمای خروجی بالا، کمپرسورهای پره ای (vane)، پیچشی (Screw)، کمپرسورهای محوری و سانتریفوژ 208 & 20 Lits
Gulf Fidelity LL کمپرسورهای یک و چند مرحله ای پره ای (Vane)، پیچشی (Screw)، کمپرسورهای سانتریفوژ و پیستونی (Reciprocating) توصیه شده برای بسیاری از شرکت های سازنده تجهیزات شامل : Compare, Atlas Copco, Hydrovane, Sullair و ... 208 & 20 Lits
Gulf Fidelity DL    
Gulf Fidelity PA کمپرسورهای یک و چند مرحله ای پره ای (Vane)، پیچشی (Screw)، کمپرسورهای سانتریفوژ و پیستونی (Reciprocating) توصیه شده برای بسیاری از شرکت های سازنده تجهیزات شامل : Compare, Atlas Copco, Hydrovane, Worthington و ... 208 & 20 Lits
Gulf Fidelity DE کمپرسورهای هوا پره ای (Vane)، پیچشی (Screw)، رفت و برگشتی (Reciprocating) و توربوشارژهای کمپرسورهای گازی 208 & 20 Lits
Gulf Fidelity PE   208 & 20 Lits
Gulf Fidelity PGE خنک کننده ی کمپرسورهای هوا پره ای(Vane)، پیچشی (Screw)، رفت و برگشتی (Reciprocating) و سانتریفوژ(Centrifugal) 208 & 20 Lits
Gulf Fidelity PG Plus   208 & 20 Lits
Gulf Fidelity CN   208 & 20 Lits

روغن های کمک فنر

Gulf Fork Oil    

روغن های گردشی

Gulf Security جهت روانکاری سیستم های گردشی و یاتاقان های صنعتی (No-Twist Mill systems) مطابق با استاندارد Danieli وMorgan 208 & 20 Lits
Gulf Security NT   208 & 20 Lits
Gulf Security PMA   208 & 20 Lits
Gulf Security ST    

روغن های ماشین آلات کشاورزی و برون جاده ای

Gulf UTTO Fluid      
Gulf Super Tractor Oil Universal                                                                                                                                                                   

روغن های مته حفاری

Gulf Merit   208 & 20 Lits

روغن های موتور دیزلی ویژه لوکوموتیو

Gulf Dieselmotive 175 پاک کنندگی عالی موتور API CF 208 Lits
Gulf Dieselmotive 135   API CF 208 Lits

روغن های موتورهای ثابت گازسوز

Gulfco LA Supreme                                                                                                                                            208 & 20 Lits
Gulfco MA   208 & 20 Lits
Gulfco LFG    208 & 20 Lits

سایر روغن های صنعتی

Gulf Way H   208 & 20 Lits
Gulf Way   208 & 20 Lits 
Gulf No Rust محافظت از تجهیزات و تولیدات فولادی در مقابل زنگ زدگی در شرایط انبارش مرطوب و خشک وهمچنین حمل و نقل دریایی 208 & 20 Lits
Gulf Barrier Fluid   208 & 20 Lits
Gulf Plunger    208 & 20 Lits 
Gulf Mould Oil NA    
Gulf Chain Guard HT    
Gulf Synthchain TM   208 & 20 Lits 
Gulf Spin Oil    
Gulf Flushing Oil M   208 & 20 Lits
Gulf Flushing Oil DE   208 & 20 Lits
Gulf Process Oil   208 & 20 Lits
Gulf Crown MP                                                                 
Gulf Crown C    
Gulf Crown CC    
Gulf Crown R    
Gulf Crown EP    
Gulf Crown HT    
Gulf Crown USG    
Gulflex EPG    
Gulf Crown LC    
Gulf Crown Synth LC    
Gulf Crown LCX    
Gulf Crown Synth LCX    
Gulf CSC Grease    
Gulf Graphite Grease    
Gulf ALG Grease