روانکارهای خودرویی

سیالات خنک کننده موتور

Gulf Max Cool LL(Long Life) ضد یخ، ضدجوش و ضدزنگ برپایه مونواتیلن گلایکول و بازدارنده های خوردگی آلی باکارایی بالا، فاقد نیتریت، نیترات، بورات، فسفات و سیلیکات با طول عمر بالا نسبت به ضدیخ های معدنی برای مصرف در سیستم خنک کننده خودروهای بنزینی و دیزلی سبک مطابق با استانداردهای سازندگان مرجع و سازگار با محیط زیست INSO 338, Porsche I VW I Audi I Seat I Skoda TL 774 C, Mercedes DBL 7700, MAN 324, GM US 6277 M, BMW N 600 69.0, FIAT, GM US 6277 M, Opel GM QL130100, Ford ESD M 97 B49-A, Ford WSS-M97B44-C, Chrysler MS 9176, ASTM D3306 and 4985, SAE J1034, AFNOR R 15601, NATO S 759, JIS K 2234 (J) 1، 2، 4، 20 و 220 کیلوگرم
Gulf Max Cool ضد یخ، ضدجوش و ضدزنگ  برپایه مونواتیلن گلایکول و بازدارنده های خوردگی معدنی برای مصرف در سیستم خنک کننده خودروهای بنزینی و دیزلی سبک  مطابق با استانداردهای سازندگان مرجع و سازگار با محیط زیست  INSO 338, Porsche I VW I Audi I Seat I Skoda TL 774 C, Mercedes DBL 7700, MAN 324, GM US 6277 M, BMW N 600 69.0, FIAT, GM US 6277 M, Opel GM QL130100, Ford ESD M 97 B49-A, Ford W SS-M97B44-C, Chrysler MS 9176, ASTM D3306 and 4985, SAE
J1034, AFNOR R 15601, NATO S 759, JIS K 2234 (J)
1، 2، 4، 20 و 220 کیلوگرم
Gulf Max Cool 50-50

ضد یخ، ضدجوش و ضدزنگ برپایه مونواتیلن گلایکول، آب و بازدارنده های خوردگی معدنی، این محصول از پیش رقیق شده و نیازی به افزودن آب ندارد. برای مصرف در سیستم خنک کننده خودروهای بنزینی و دیزلی سبک  مطابق با استانداردهای سازندگان مرجع و سازگار با محیط زیست

INSO 338, Porsche I VW I Audi I Seat I Skoda TL 774 C, Mercedes DBL 7700, MAN 324, GM US 6277 M, BMW N 600 69.0, FIAT, GM US 6277 M, Opel GM QL130100,  Ford ESD M 97 B49-A, Ford W SS-M97B44-C, Chrysler MS 9176, ASTM D3306 and 4985, SAE J1034, AFNOR R 15601, NATO S 759, JIS K 2234 (J)

1، 2، 4، 20 و 220 کیلوگرم

GULF MAX Cool LL 40%, 50% and 60%

ضدیخ، ضدجوش و ضدزنگ از پیش رقیق شده و بدون نیاز به افزودن آب ، با زمان کارکرد طولانی بر پایه مونو اتیلن گلیکول، با افزودنی های ضدخوردگی آلی فاقد آمین، نیتریت، نیترات، بورات، فسفات و سیلیکات مطابق با استانداردهاى سازندگان مرجع و سازگار با محیط زیست برای مصرف در سیستم خنک کننده خودروهای بنزینی، دیزلی سبک و سيستم خنک كننده نيروگاه های گازی، بخار و سيكل تركيبی، دارای ویژگی های انتقال حرارت مناسب، پایداری شیمیایی، محافظت از قطعات سیستم خنک کننده در برابر خوردگی و زنگ زدگی

ASTM D 3306 & ASTM D 4985, Cummins 90 T8-4,  AFNOR 15/601, NATOS 759, Ford ESDM 978 49-A, Mack 14GS17004 and MAN 248 & 324  20و220کیلوگرم

روغن های موتور دیزلی

Gulf Superfleet ULE روغن موتور دیزلی (سوخت گازوئیلی) مناسب موتورهای دیزلی چهارزمانه، سرعت بالا،  مدل ساخت 2017 و حداکثر میزان گوگرد سوخت  0.05% وزنی API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, ACEA E6/E9/E7, INSO 22260, MB 228.51, CAT ECF 3, ECF 2 & ECF1a, CES 20081, Volvo VDS-4 VDS-4.5, Mack EO-O, Renault Truck RLD-3, Renault VI RLD-3, MTU Oil category 3.1,Deutz DQC III-10 LA & DQC-IV LA, MB 228.51/228.31/235.28, CAT ECF-3,CES 20086/20081, Volvo VDS-4.5, Mack EO-O PP/EO-S 4.5, Scania LA, Voith ClassB, DQC IV-10 LA, DDC PGOS 93K218/93K222, JASO DH-2/DL-0, Renault RLD-4, MTU Oil Category3.1/2.1 MANM3271-1/3477/3575/3677/3775/3777  20و 208 لیتر
Gulf Superfleet Synth ULE  روغن موتور دیزلی (سوخت گازوئیلی) مناسب موتورهای دیزلی چهارزمانه، سرعت بالا، مدل ساخت 2010 و حداکثر میزان  گوگرد سوخت  0.05% وزنی API CJ-4/SN, INSO 22260, ACEA E6, E7, E9; Cummins CES 20081; DDC 93K218; CAT ECF-3; JASO DH-2, MAN M 3677, M 3477, M 3271-1; MB-Approval 228.51, MB-Approval 228.31, Deutz DQC IV-10 LA; MTU Oil Category 3.1,Volvo VDS-4; Mack EO-O Premium Plus; Renault VI RLD-3 compliance  20و 208 لیتر
Gulf Supreme Duty XLE  روغن موتور دیزلی (سوخت گازوئیلی) مناسب موتورهای دیزلی چهارزمانه، سرعت بالا، مدل ساخت 2010 و حداکثر میزان  گوگرد سوخت  0.05% وزنی API CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, SM, SL, SJ; ACEA E9, INSO 22260, CAT ECF 3, ECF 2 and ECF1a, MTU Oil Category 2.1, CES 20081, MAN,M3575-1, MB 228.31, Volvo VDS-4, RVI RLD-3, Mack EO-O PP,DDC 93K218, Deutz III-10 LA 20و 208 لیتر
Gulf Superfleet XLD روغن موتور دیزلی (سوخت گازوئیلی) مناسب  موتورهای دیزلی چهار زمانه، سرعت بالا،  توربوشارژ و تنفس طبیعی،  مدل ساخت 2002، مجهز به سیستم گردش مجدد گازهای اگزوز (EGR)، موتورهای با استاندارد یورو IV , III   با حداکثر میزان گوگرد سوخت 0.5% وزنی، خودروهاى سبک و سنگین با سوخت دیزلى، ماشین آلات کشاورزى، تجهیزات دیزلى معادن و راه سازى API CI-4,INSO 22260, MAN M 3277; MB-Approval 228.5, Volvo VDS-3; Renault Trucks RXD/RLD-2; Mack EO-N approval,MTU Oil Category 3, ACEA E4, E7, Scania LDF-2; Mack EO-M Plus, Cummins CES 20077/78, DAF Extended Drains 20و 208 لیتر
Gulf Superfleet Supreme روغن موتور دیزلی (سوخت گازوئیلی) مناسب  موتورهای دیزلی چهار زمانه، سرعت بالا،  توربوشارژ و تنفس طبیعی،  مدل ساخت 2002، مجهز به سیستم گردش مجدد گازهای اگزوز (EGR)، موتورهای با استاندارد یورو IV , III   با حداکثر میزان گوگرد سوخت 0.5% وزنی، خودروهاى سبک و سنگین با سوخت دیزلى، ماشین آلات کشاورزى، تجهیزات دیزلى معادن و راه سازى API CI-4; API CH-4, CG-4, CF-4, SL, INSO 22260, ACEA E7; Global DHD-1,Deutz DQC III,Mack EO-M Plus, Cat ECF-1a,Cummins® Eng. Std. CES 20076/20077/20078,MB-Approval 228.3; Volvo VDS-3; Mack EO-N; Renault RLD-2; MAN M,3275; MTU Oil Category 2  20و 208 لیتر
Gulf Superfleet Special QC روغن موتور دیزلی (سوخت گازوئیلی) مناسب موتورهای چهار زمانه با سرعت بالا،  توربوشارژ و تنفس طبیعی، با استاندارد آلودگی سال 1998،   حداکثر میزان گوگرد سوخت 0.5% وزنی ، خودروهاى سبک و سنگین  با سوخت دیزلى، ماشین آلات کشاورزى، تجهیزات دیزلى معادن و راه سازى API CH-4,INSO 22260,Mack EO-M,Cummins 20071, 20072, Volvo VDS-2,DaimlerChrysler MB228.3, MAN 3275  20و 208 لیتر
Gulf Superfleet Special روغن موتور دیزلی (سوخت گازوئیلی) مناسب موتورهای توربوشارژ و تنفس طبیعی  مدل 1994 خودروهاى سبک و سنگین با سوخت دیزلى، ماشین آلات کشاورزى، تجهیزات دیزلى معادن و راه سازى API CG-4/CF/SL,INSO 22260,ACEA A3/B3, A3/B4, E3,Daimler MB 228.3,MTU DDC Oil Category 2,Volvo VDS-2,MAN M 3275,Mack EO-LRenault Trucks RD-2  20و 208 لیتر
Gulf Super Diesel Plus  روغن موتور دیزلی (سوخت گازوئیلی) مناسب  موتورهای توربوشارژ و تنفس طبیعی مدل 1990 و خودروهای سنگین با سوخت دیزلى، ماشین آلات کشاورزى، تجهیزات دیزلى معادن و راه سازى  API CF-4,INSO 22260  20و 208 لیتر
Gulf SDMO روغن موتور دیزلی (سوخت گازوئیلی) مناسب موتورهای توربوشارژ و تنفس طبیعی و خودروهای سنگین با سوخت دیزلى، ماشین آلات کشاورزى، تجهیزات دیزلى معادن و راه سازى API CF,INSO 22260,Mack T- 8A  20و 208 لیتر
Gulf Super Duty CF روغن موتور دیزلی (سوخت گازوئیلی) مناسب  موتورهای توربوشارژ و تنفس طبیعی  و خودروهای سنگین با سوخت دیزلى، ماشین آلات کشاورزى، تجهیزات دیزلى معادن و راه سازی API CF,INSO 22260,Komatsu Tests –,KES 07 802/803/804  20و 208 لیتر

روغن های جعبه دنده اتوماتیک

Gulf DCT Fluid

 سیال انتقال نیروی اتوماتیک سنتزی مناسب خودروهای مجهز به سیستم انتقال نیروی اتوماتیک دوکلاچه (DCT)مانند:Morris Garage GS, Toyota RAV4     Volvo C30, C40, XC30, XC60,Mercedes Benz A,Class, B-Classبا شاخص گرانروی بالا، قابلیت فشارپذیرى و عملکرد عالى براى کلاچ هاى مرطوب،کاهش اصطکاك،ممانعت از ایجاد لرزش و شوك در زمان تعویض دنده به منظور افزایش طول عمرجعبه دنده

VW (Audi, Seat, Skoda) 6-speed FWD, Renault EDC 6-speed, Chrysler Powershift 6-speed, Ford Powershift 6-Speed, Mitsubishi TC-SST 6-speed, Peugeot/ Citroen DCS 6-speed, Volvo powershift 6-speed,Bugatti Veyron 

1، 20 و 208 لیتر
Gulf CVT Plus

سیال انتقال نیروی اتوماتیک از نوع متغیر پیوسته ویژه جعبه دنده های CVT، مطابق با الزامات NS-2 و NS-3، جهت استفاده در سیستم های گیربکس خودروهای سواری ژاپنی مانند نیسان، میتسوبیشی و سوزوکی،  با قابلیت کاهش اصطکاك ، محافظت از سایش قطعات در نقاط تماس فلز به فلز ، عملکرد نرم و بدون لرزش کلاچ، پایداری عالی در برابر حرارت و اکسیداسیون

Nissan NS-2, NS-3, Toyota TC, Mitsubishi SP II

 1، 20 و 208 لیتر
Gulf Multi-Vehicle CVT Fluid سیال انتقال نیروی اتوماتیک سنتزی ازنوع متغیر پیوسته مناسب خودروهای سواری مجهز به جعبه دنده اتوماتیک CVT مانند CVT MVM 550،Toyota Prius و ساینا اتوماتیک با قابلیت سیالیت عالى در دماى پایین، سهولت در تعویض  دنده در شرایط سرما و با پایدارى بالا در برابر تنش برشى ناشى از اعمال نیرو  Nissan NS-2, Honda HMMF, Toyota CVTF TC, Honda HCF2,Mitsubishi SP-III, Mitsubishi CVTF-J1, Mazda JWS 3320,Suzuki CVTF TC, Suzuki NS-2, Suzuki CVT, Mini Cooper EZL799 1، 20 و 208 لیتر
Gulf ATF SP-IV  سیال انتقال نیروی اتوماتیک سنتزی مناسب  جعبه دنده اتوماتیک و هیدرولیک فرمان خودروهای نیامند خصوصیات Kia/Hyundai SP-III & SP-IV  با شاخص گرانروی بالا، قدرت بالاى انتقال نیرو، جلوگیرى از لرزش و دارا بودن طول عمر بالا Kia/Hyundai SP-III & SP-IV  1، 20 و 208 لیتر
Gulf ATF DEXRON® VI -AW1  سیال انتقال نیروى اتوماتیک مناسب جعبه دنده هاى اتوماتیک مطابق با استاندارد Aisin Warner، مخصوص خودروهاى تیوولى، چانگان CS35، یاریس و ...با شاخص گرانروى بالا، خواص اصطکاکى مناسب و در نتیجه عملکرد نرم و بدون لرزش سیستم هیدرولیک Aisin Warner AW1, JWS 3309, JWS 3317, JWS 3324, General Motors DEXRON VI, Toyota T-IV, Ford Mecron V. 1، 20 و 208 لیتر
Gulf DEXRON® VI ATF سیال انتقال نیروی اتوماتیک با قدرت زیاد، شاخص گرانروی بالا، جلوگیرى از لرزش و دارا بودن طول عمر زیاد مناسب جعبه دنده اتوماتیک و هیدرولیک فرمان انواع خودروهای با سطح کیفیت DEXRON VI  General Motors DEXRON VI, INSO 5814 1، 20 و 208 لیتر
Gulf ATF DX IIIH سیال انتقال نیروی اتوماتیک با پایدارى عالى در برابر اکسیداسیون و تنش برشى، مناسب جعبه دنده های اتوماتیک و هیدرولیک فرمان انواع خودروها و سیستم های هیدرولیک بسیاری از دستگاه های صنعتی با سطح کیفیت DEXRON IIIH  General Motors DEXRON®IIIH & Ford MERCON, INSO 5814 1، 20 و 208 لیتر
Gulf AL4 Fluid Peugeot  سیال انتقال نیروی اتوماتیک مناسب جعبه دنده های اتوماتیک از نوع AL4 در خودروهای پژو 4HP20, 407, 406, 308, 207i, 206 با خاصیت ضد سایش، سیالیت در دمای پایین، پایداری برشی، جلوگیری از لرزش دنده، پمپاژ آسان، عملکرد نرم سیستم هیدرولیک در شرایط سخت و دمای بالا ZF TE-ML 09/11B/14B,MB- 236.1,Voith 1، 20 و 208 لیتر
Gulf AL4 Fluid Renault  سیال انتقال نیروی اتوماتیک مناسب  جعبه دنده های اتوماتیک از نوع AL4 در خودروهای رنو مگان، داستر، سیتروئن C5 و 4HP20،  با خاصیت ضد سایش، سیالیت در دمای پایین، پایداری برشی، جلوگیری از لرزش دنده، پمپاژ آسان، عملکرد نرم سیستم هیدرولیک در شرایط سخت و دمای بالا  ZF TE-ML 09/11B/14B,MB- 236.1,Voith 1، 20 و 208 لیتر
Gulf ATF DX II سیال انتقال نیروی اتوماتیک مناسب جعبه دنده های اتوماتیک و هیدرولیک فرمان انواع خودروهای با سطح کیفیت DEXRON IID

General Motors DEXRON® IID,     ZFTE-ML 02F, 04D, INSO 5814

1، 20 و 208 لیتر
Gulf PSF3 Fluid سیال انتقال نیروی فرمان هیدرولیک خودورهای کره ای و ژاپنی خصوصا هیوندا و کیا بر اساس استاندارد PSF3 According to PSF-3 engineering standard 1، 20 و 208 لیتر

روغن های موتور بنزینی

Gulf Ultrasynth HYB  روغن موتور بنزینی سنتزی با بالاترین سطح کیفیت مناسب خودروهای هیبریدی (HEV) & (PHEV)، موتورهای توربوشارژ، تنفس طبیعی و همچنین خودرو هایی که با سوخت الکلی (محتوی اتانول تا E85) کار می کنند، با ویژگی HTHS مناسب و محافظت خوب در برابر سایش، موثر در کاهش مصرف سوخت، محافظت عالی در برابر تشکیل لجن و رسوب، پایداری حرارتی و اکسیداسیونی عالی، سیالیت در دمای پایین و حفاظت از موتور در لحظه استارت، فرمولاسیون منحصر به فرد جهت حفظ سیستم کاتالیست خودرو  API SN, INSO 22261 1 و 4 لیتر
Gulf Ultrasynth 4X4  روغن موتور بنزینی سنتزی با بالاترین سطح کیفیت مناسب خودروهای دو دیفرانسیل آفرود، موتورهای توربوشارژ، همچنین خودرو هایی که با سوخت الکلی (محتوی اتانول تا E85) کار می کنند، با ویژگی افزایش کارکرد پیشرانه خودرو و افزایش گشتاور انتقالی به دیفرانسیل ها در خودروهای دو دیفرانسیل، پایداری تنش برشی بالا، موثر در کاهش مصرف سوخت، محافظت عالی در برابر تشکیل لجن و رسوب، پایداری حرارتی و اکسیداسیونی عالی، سیالیت عالی در دمای پایین و حفاظت از موتور در لحظه استارت API SN, INSO 22261 1 و 4 لیتر
Gulf Ultrasynth X روغن موتور بنزینی سنتزی با بالاترین سطح کیفیت مناسب خودروهای مدرن با طراحی موتور سال 2011 و بالاتر، موتورهای توربوشارژ و همچنین خودرو هایی که با سوخت الکلی (محتوی اتانول تا E85) کار می کنند، موثر در کاهش مصرف سوخت، محافظت عالی در برابر تشکیل لجن و رسوب،  محافظت بیشتر از پیستون ها در دماهای بالا، پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی، سیالیت روان در دماهای پایین به ویژه هنگام استارت موتور، موثر در کاهش صدای موتور و جلوگیری از تنش اضافی در شرایط ترافیک API SN, API SN (Resource Conserving), ILSAC GF-5, INSO 22261 1 و 4 لیتر
Gulf Formula ULE  روغن موتور بنزینی سنتزی با بالاترین سطح کیفیت مناسب خودروهای مدرن با موتورهای توربوشارژ، سازگار با سیستم کاتالیست خودروهای نیازمند الزامات  Mid SAPS (SAPS=خاکستر سولفاته، فسفر، گوگرد)، با ویژگی پایداری حرارتی و  اکسیداسیونی عالی، افزایش عمر مبدل کاتالیستی سه راهه  (TWC)، محافظت عالی در برابر تشکیل لجن و رسوب، محافظت بیشتر از پیستون ها، سیالیت روان در دماهای پایین به ویژه هنگام استارت موتور API SN, INSO 22261, ACEA C3, BMW Longlife-04, GM dexos2, Ford WSS-M2C917-A،Volkswagen 505 00, 505 01, MB- 229.51, Porsche Oil Category (Porsche A40)  1 و 4 لیتر
Gulf Formula GX  روغن موتور بنزینی سنتزی با بالاترین سطح کیفیت مناسب خودروهای مدرن با موتورهای تزریق سوخت چند سوپاپی سوپرشارژ و توربوشارژ، با ویژگی فراریت کم روغن و در نتیجه کاهش مصرف روغن و آلودگی کم ، قدرت پاک کنندگی عالی موتور، پایداری حرارتی و  اکسیداسیونی عالی، محافظت بیشتر در برابر تشکیل لجن و رسوب، کاهش اصطکاک و صرفه جویی در مصرف سوخت، سیالیت روان در دماهای پایین به ویژه هنگام استارت موتور  API SN, INSO 22261, MB- 229.5  1 و 4 لیتر
Gulf Formula G روغن موتور بنزینی سنتزی مناسب خودروهای سواری توربوشارژ و چند دریچه ای (multi valve) با طراحی موتور سال 2010 و قبل از آن با قابلیت ویژه در جهت خروج حرارت اضافه از موتور با توجه به ساختار متالورژیکی قطعات آن، موثر در کاهش مصرف سوخت، محافظت عالی در برابر تشکیل لجن و رسوب، پایداری حرارتی و اکسیداسیونی عالی، سیالیت عالی در دمای پایین به ویژه هنگام استارت موتور، موثر در جهت حفظ سیستم کاتالیست خودرو API SM, INSO 22261, ACEA A3/B3, A3/B4, VW 502 00, 505 00, VW 503 01, MB- 229.3, BMW Longlife-98 1 و 4 لیتر
Gulf Formula PCX  روغن موتور بنزینی نیمه سنتزی مناسب خودروهای سواری توربوشارژ، سوپرشارژ و چند دریچه ای (multi valve) با طراحی موتور سال2010 و قبل از آن، محافظت عالی در برابر تشکیل لجن و رسوب، پایداری حرارتی و اکسیداسیونی بالا، سیالیت عالی در دمای پایین به ویژه هنگام استارت موتور API SM, INSO 22261 1 و 4 لیتر
Gulf TEC Plus  روغن موتور بنزینی نیمه سنتزی مناسب خودروهای سواری توربوشارژ، سوپر شارژ و چند دریچه ای (multi valve) با طراحی موتور سال 2004 و قبل از آن، خودروهای دیزلی سبک، پایداری بالا در برابر اکسیداسیون و افزایش طول عمر روغن، پاک کنندگی عالی دوده از قطعات موتور، مقاومت خوب در برابر سایش و کاهش هزینه های تعمیر و نگه داری API SL/CF-4, INSO 22261, INSO 22260 1 و 4 لیتر
Gulf Max روغن موتور بنزینی مناسب خودروهای سواری توربوشارژ، سوپرشارژ و چند دریچه ای (multi valve) با طراحی موتور سال  2004 و قبل از آن، خودروهای دیزلی سبک، با ویژگی پایدارى بالا در برابر اکسیداسیون، پاك کنندگى عالى دوده از قطعات موتور، خاصیت ضد سایش و ضد زنگ عالی  API SL/CF-4, INSO 22261, INSO 22260 1 و 4 لیتر
Gulf Multi GTS روغن موتور بنزینی مناسب خودروهای سواری توربوشارژ، با طراحی موتور سال  2001 و قبل از آن، خودروهای دیزلی سبک، با ویژگی پایدارى مناسب در برابر اکسیداسیون و حرارت بالا، پاك کنندگى عالى دوده از قطعات موتور،  خاصیت ضد سایش و ضد زنگ عالی  API SJ/CF-4, INSO 22261, INSO 22260 1 ، 3.5 و 4 لیتر
Gulf Multi GT روغن موتور بنزینی مناسب خودروهای سواری توربوشارژ قدیمی، تنفس طبیعی، وسایل نقلیه سبک دیزلی و خودروهایی که این سطح کیفیت برای آن ها توصیه شده API SG/CD, INSO 22261, INSO 22260 1 ، 3.5 و 4 لیتر
Gulf Multi G  روغن موتور بنزینی مناسب خودروهای سواری قدیمی، موتورهای تنفس طبیعی، وسایل نقلیه سبک دیزلی و خودروهایی که این سطح کیفیت برای آن ها توصیه شده API SF/CD, INSO 22261, INSO 22260  1 و 4 لیتر

روغن های جعبه دنده دستی (غیر اتوماتیک)

Gulf Gear MP >روغن دنده (واسکازین) با کارائی بالا جهت روانکاری عالی جعبه دنده های دستی هیپوییدی در شرایط عملیاتی سرعت زیاد/ لود (بار) ناگهانی، سرعت زیاد/ گشتاور کم، سرعت کم گشتاور زیاد، سیستم‌های انتقال نیروی دستی غیرهمزمان (non-synchronized) وسایل نقلیه سنگین و دنده های نیازمند سطح کیفیت API GL-5 با ویژگی فشارپذیری و ضد سایش عالی API GL-5 & US MIL-L-2105D,INSO 2810 1، 20 و 208 لیتر
Gulf Gear EP روغن دنده (واسکازین) با کارائی بالا جهت روانکاری عالی در جعبه دنده های دستی هیپوییدی در شرایط عملیاتی سرعت زیاد/ گشتاور کم ، سرعت کم گشتاور زیاد و دنده های نیازمند سطح کیفیت API GL-4 با ویژگی فشارپذیری و ضد سایش خوب API GL-4 & US MIL-L-2105,INSO 2873 1، 20 و 208 لیتر
Gulf Gear TDL  روغن دنده (واسکازین) با کارائی بالا جهت روانکاری عالی در جعبه دنده های دستی همزمان (synchronized) و غیرهمزمان (non-synchronized) وکاربردهای نیازمند مشخصات MAN M 3343 و Scania STO 1:0، با ویژگی فشارپذیری عالی، پایداری حرارتی و اکسیداسیونی، مقاومت در برابر زنگ زدگی و خوردگی API GL-5, API MT-1, MIL-PRF-2105E, SAE J 2360, ZF TE-ML-05A, 07A, 08, 12E, 16C/D, 19B, DAF, MACK GO-J, Eaton, MAN M 3343 Type M, ZF TE-ML-16D, Iveco (Axle), API GL-4/GL-5, Volvo 97310 , MB 235.0, Renault, Iveco, Scania STO 1:0 (Gearbox and Axle Gears), MAN 342 Typ M2, MAN 341 Typ Z2, Scania STO 1:0 (Gearbox), ZF TE-ML-02B,12L,12M,16B,17H,19B,21A  1، 20 و 208 لیتر
Gulf Syngear ST  روغن دنده (واسکازین) سنتزی مناسب روانکاری جعبه دنده های دستی کامیون اسکانیا و اتوبوس های نیازمند استاندارد Scania STO 1:0 با ویژگی فشارپذیری خوب، پایداری حرارتی و اکسیداسیونی بالا API GL-5, API MT-1, MIL-PRF-2105E, SAE J 2300, MAN 342 Type M2, Scania STO 1:0 ( Gearbox and Axle Gears)  1، 20 و 208 لیتر
Gulf Syngear  روغن دنده (واسکازین) سنتزی مناسب روانکاری جعبه دنده های دستی همزمان (synchronized) و غیرهمزمان (non-synchronized) ، شرایط کاری با سرعت و لود (بار) بالا، سرعت پایین/ گشتاور بالا، عملکرد در رنج دمایی گسترده با ویژگی پایداری حرارتی، فشار پذیری و شاخص گرانروی بالا API GL-5, API MT-1, MIL-L-2105 D, SAE j 2360, Mack GO-J, ZF TE-ML-07A, 08, ArvinMeritor 076-N, DAF, Eaton, Iveco, MAN 342 Typ S1, MAN 341 Typ Z2, MB- 235.8, ZF TE-ML-02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A , Scania STO 1:0 (Gearbox), Scania STO 2:0 A (Scania axle oil requirement that gives high fuel efficiency and extended oil drain interval)  1، 20 و 208 لیتر
Gulf Gear ST Plus  روغن دنده (واسکازین) مناسب روانکاری جعبه دنده دستی کامیون های اسکانیا و اتوبوس های نیازمند مشخصات Scania STO 1:0، خودروهای با استانداردهای API GL-5/MT-1, MIL-PRF-2105E, SAE J 2360, MAN M 342 : M2, Arvin Meritor 076،  با ویژگی پایداری بالای حرارتی و اکسیداسیونی، فشارپذیری بالا، مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی  API GL-5, API MT-1, MIL-PRF-2105 E, SAE J 2360, MAN 342 Type M2, Arvin Meritor 076-D, Arvin Meritor 076-A, Scania STO 1:0 (Gearbox and Axle Gears)  1، 20 و 208 لیتر
Gulf Gear ST  روغن دنده (واسکازین) مناسب روانکاری جعبه دنده دستی کامیون های اسکانیا و اتوبوس های نیازمند مشخصات Scania STO 1:0، خودروهای با استانداردهای API GL-5/MT-1, MIL-PRF-2105E, SAE J 2360،  با ویژگی پایداری بالای حرارتی و اکسیداسیونی، فشارپذیری بالا، مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی  API GL-5, API MT-1, MIL-PRF-2105E, MAN 342 Type M2, MACK GO-J, SAE J 2360, ZF TE-ML-05A, 07-A, 12E, 16C, 16D, 17B, Arvin Meritor 076, Scania STO 1:0 (Gearbox and Axle Gears), PRI (SAE J230, qualified product)  1، 20 و 208 لیتر
Gulf Syngear XP  روغن دنده (واسکازین) سنتزی مناسب روانکاری جعبه دنده دستی خودرهای مدرن خصوصا تحت شرایط کاری در دمای سرد محیط، جعبه دنده دستی همزمان (synchronized)، با ویژگی محافظت خوب اجزای تحت فشار بسیار بالا در برابر سایش و خوردگی  API GL-4  1، 20 و 208 لیتر

روغن هیدرولیک مخصوص سیستم تعلیق خودرو

Gulf LHM

سیال هیدرولیک مناسب سیستم هیدرولیک سیتروئن با شاخص گرانروی بسیار بالا و نقطه ریزش بسیار پایین

PEUGEOT B712710, IS0 7308 AND Citroën specification 24338 1 Lit

روغن های موتور گازسوز(متحرک)

Gulf CNG Supreme روغن موتور خودروهای دوگانه سوز (بنزینی و گازی (CNG, LPG, یا پروپان)، با ویژگی مقاومت خوب در برابر اکسیداسیون و نیتراسیون، محافظت از قطعات در برابر خوردگی، زنگ زدگی و سایش با خاکستر سولفاته پایین API SJ/CF-4 1، 3.5 و 4 لیتر

روغن های موتورسیکلت 4زمانه

Gulf Syntrac 4T  روغن موتور سیکلت بنزینی سنتزی مناسب موتور سیکلت های چهار زمانه مدرن با خصوصیات اصطکاکی کنترل شده به منظور جلوگیری از لغزش و سایش زود هنگام صفحه کلاچ، پایداری برشی عالی، استارت آسان موتور، مقاومت عالی حرارتی و اکسیداسیونی، با قابلیت حذف حرارت زائد از موتور برای حفظ ساختار متالورژیکی قطعات، قدرت پاک کنندگی عالی جهت حفاظت از موتور و کلاچ مرطوب   API SL, JASO MA, MA2, INSO 22261  1لیتر

Gulf ZIPP 4T Plus

 روغن موتورسیکلت بنزینی نیمه سنتزی مناسب موتورسیکلت های چهار زمانه، با فرمولاسیون پیشرفته و مواد افزودنی بهبود دهنده اصطکاک با قابلیت افزایش کارایی کلاچ، انتقال ضریب اصطکاک بالاتر در شرایط عملکردی مختلف مانند زمان استارت، افزایش شتاب و سرعت نهایی، مقاومت در برابر اکسیداسیون و پاک کنندگی عالی در شرایط سخت و محافظت از موتور 

API SL, JASO MA2

1لیتر
Gulf Power Trac 4T روغن موتور سیکلت بنزینی نیمه سنتزی مناسب موتور سیکلت های چهار زمانه با خصوصیات اصطکاکی کنترل شده به منظور جلوگیری از لغزش و سایش زود هنگام صفحه کلاچ، پایداری برشی عالی، استارت آسان موتور، مقاومت عالی حرارتی و اکسیداسیونی، قدرت پاک کنندگی عالی جهت حفاظت از موتور و کلاچ مرطوب API SL, JASO MA, INSO 22261 1لیتر
Gulf Pride 4T Special روغن موتور سیکلت بنزینی مناسب موتور سیکلت های چهار زمانه با خصوصیات اصطکاکی کنترل شده به منظور جلوگیری از لغزش و سایش زود هنگام صفحه کلاچ،  استارت آسان موتور، مقاومت خوب حرارتی و اکسیداسیون جهت حفاظت از موتور و کلاچ مرطوب API SJ, JASO MA, INSO 22261 1لیتر
Gulf Pride 4T روغن موتور سیکلت بنزینی مناسب موتور سیکلت های چهار زمانه با قابلیت پاک کنندگی جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق، خاصیت ضدسایش، پایداری عالی در برابر حرارت، ثبات گرانروی و محافظت از موتور و کلاچ مرطوب API SG, JASO MA, INSO 22261 1لیتر

سایر روغن های خودرویی

Gulf Harmony AWA روغن هیدرولیک ضد سایش مناسب استفاده در انواع سیستم های هیدرولیک متحرک تحت شرایط عملیاتی سخت، تهیه شده از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی تخصصی با ویژگی ضدسایش و مقاومت خوب در برابر اکسیداسیون DIN 51524 Part 2-HLP, Eaton (Vickers) M-2950-S, M-2952-S, I-286-S, Denison HF-0, HF-1, HF-2, ISIRI 6423 20 و 208 لیتر

مایع ترمز

Gulf Brake Fluid DOT 4 مایع ترمز مناسب استفاده در سیستم ترمز هیدرولیکی دیسک، درام و(Anti-locking Brake System) ABS انواع وسایل نقلیه نیازمند استاندارد DOT 4، با ویژگی نقطه جوش بالا، ویسکوزیته مناسب در دمای پایین وپایداری حرارتی و اکسیداسیونی بالا FMVSS 116 DOT 4 300 میلی لیتر
Gulf Brake Fluid DOT 3 مایع ترمز مناسب استفاده در سیستم ترمز هیدرولیکی دیسک و درام انواع وسایل نقلیه نیازمند استاندارد    SAE J 1703 و DOT 3، با ویژگی نقطه جوش بالا، ویسکوزیته مناسب در دمای پایین و پایداری حرارتی و اکسیداسیونی خوب FMVSS 116 DOT 3, SAE J 1703 300 میلی لیتر