ارتباط با مدیران


نام مدیر سمت لینک تماس
جناب آقای مهندس شاهمرادی مدیرعامل تماس با مدیر  
سرکارخانم مهندس مینواعتمادی  مدیر فنی و مهندسی تماس با مدیر
سرکارخانم دکتر سارا کاظمی  رئیس صادرات و خدمات فروش تماس با مدیر
سرکار خانم مهندس مهسا طباطبایی رئیس منابع انسانی و روابط عمومی تماس با مدیر
جناب آقای مهندس حمیری  مدیر تدارکات و پشتیبانی تماس با مدیر 
جناب آقای مهندس بهنام آقامحمدصادق رئیس فروش خودرویی تماس با مدیر