پخش محصولات صنعتی و دریایی

با توجه به حساسیت روانکارهای صنعتی و دریایی برای مصرف کنندگان این محصولات و نقش آنها  در کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری، این شرکت سیاست فروش و توزیع مستقیم این محصولات را از طریق دفتر مرکزی خود در پیش گرفته است . باور ما در شرکت نفت ری سان براین است که مشتریان ما با بکاری گیری محصولات روانکارهای صنعتی و دریایی با کیفیت و مشاوره فنی بخش مهندسی  فروش می توانند در هزینه های خود صرفه جویی قابل ملاحظه ای نمایند. این صرفه جویی هم در میزان روغن مصرفی و هم در کاهش میزان زمان توقف خطوط تولید و هزینه های نگهداری قطعات تحقق خواهد یافت . یکی از عواملی که محصولات صنعتی و دریایی گالف در ایران را از سایر محصولات مشابه متمایز می نماید خدمات رایگان فنی و مهندسی همراه این محصولات که از زمان انتخاب روانکار مورد نیاز شروع و در طول زمان مصرف این محصول ادامه می یابد.