زمین را دوست بداریم

شرکت نفت ری سان بعنوان تولید کننده روغن های موتوری و به جهت توزیع محصولات خود، هر ساله تعداد قابل توجهی ساک تبلیغاتی تولید می نماید.این بار در راستای انجام مسئولیت اجتماعی و با هدف کاهش مصرف کاغذ، حتی با در نظر گرفتن هزینه های بسیار، تصمیم به تولید ساک های پارچه ای چند بار مصرف جایگزین ساک های کاغذی یکبار مصرف گرفت، تا شاید بتواند قدمی کوچک در راه محیط زیست ایرانمان بر دارد.