با اهدای خون، زندگی هدیه می کنیم

در راستای انجام مسئولیت اجتماعی هر ساله شرکت نفت ری سان با مشارکت همکاران خود در امر اهدای خون سهیم می گردد. اهدای خون علاوه بر ارزش های معنوی برای سلامت بدن مفید می باشد و خطر برخی بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی و سرطان را کاهش می دهد. به گفته محققان، اهدای خون مکرر، جریان خون را بهتر کرده و از تخریب دیواره رگ های خونی و انسداد شریانی جلوگیری می کند.